Warunki uczestnictwa - 2017 SAMDPR - 4 lutego 2017

 1. Gołębie muszą być zaobrączkowane obrączkami z 2016 roku. Jeżeli nie są one dostępne, proszę kontaktować się z organizatorami.
 2. Aby zapewnić równe szanse, z każdym zgłoszonym gołębiem można wysłać dwa gołębie rezerwowe.
 3. Drużyna składa się z 3 gołębi, gołębia zgłoszonego do lotu i dwóch gołębi rezerwowych
 4. Gołębia uznaje się za zgłoszonego po zapłaceniu opłaty wstępnej wysokości 1100USD.
 5. Tylko zgłoszone gołębie rywalizują o nagrody pieniężne.
 6. Gołąb raz przydzielony do swojej drużyny nie może być przeniesiony do innej drużyny

Lost Teams - Zagubione gołębie nie przegrywają.

 1. Jeżeli wybrany gołąb zgłoszony do lotu zaginie podczas treningu lub lotów orientacyjnych, gołąb rezerwowy zostanie automatycznie zgłoszony do lotu bez dodatkowych opłat.
 2. W przypadku, gdy wszystkie gołębie z drużyny zaginą przed lotem finałowym i gdy żaden z nich nie wygra wcześniej żadnych pieniędzy, uczestnik otrzymuje prawo bezpłatnego startu w locie South Million Dollar Pigeon Race za rok. Ten przepis dotyczy tylko pełnych drużyn 3 gołębi.
 3. Bezpłatne zgłoszenie nie może być użyte do aktywacji gołębia rezerwowego.

Rejestracja.

 1. Roczna opłata rejestracyjna jest wliczone w opłacie aktywacyjnej.

Rejestracja i formy płatności.

 1. Opłatę wstępną wysokości 1100 USD za każdego zgłoszonego gołębia i dwa gołębie rezerwowe należy wnieść przed wysyłką ptaków.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem do Air Sport Internationale SA pod numer +41 22 700 23 49 (numer międzynarodowy).
 3. Jeżeli zgłoszone zostanie zapotrzebowanie, obrączki mogą zostać dostarczone uczestnikowi.
 4. Prosimy o bezpośredni elektroniczny transfer pieniędzy z Państwa banku na konto Air Sport Internationale SA.
 5. Szczegóły konta:

  Nazwa konta: Air Sport Internationale SA
  Bank: UBS SA, Geneva
  Account Number: 240-752568.60D
  IBAN: CH94 0024 0240 7525 6860 D
  Swift Number: UBSWCHZH80A
  Adres banku:
  PO Box 2600
  1211 Geneva 2
  Switzerland

  35 Rue des Noisette
  Geneva
  Switzerland

 6. Prosimy o przefaksowanie lub wysłanie mailem potwierdzenia przelewu bankowego do administracji Air Sport Internationale SA na numer +41 22 700 23 49 lub email: [email protected]

Gołębie rezerwowe – Wybór należy do Państwa

 1. Istnieje możliwość nie wysyłania gołębi rezerwowych, jednak wtedy nie można zastosować zasad „Lost Team”.
 2. Jeżeli aktywowany gołąb rezerwowy zgubi się przed lotem finałowym zastąpi go kolejny gołąb rezerwowy. Jeśli w drużynie nie został już żaden gołąb rezerwowy, zgłaszający otrzyma zwrot 1000 USD, pod warunkiem, że zaginiony gołąb nie wygrał dotąd żadnych pieniędzy.
 3. Gołąb rezerwowy może być aktywowany w każdym terminie przez opłacenie opłaty wstępnej 1100USD.
 4. Jeżeli wybrany gołąb zgubi się i nie wraca przez dwa tygodnie, zastępuje go gołąb rezerwowy. Jeżeli wybrany gołąb powróci po dwóch tygodniach, staje się gołębiem rezerwowym. Jeżeli gołąb zgubi się bezpośrednio przed Hot Spotem, gołąb rezerwowy zastępuje go natychmiast.

Niezgłoszone Gołębie.

 1. Niezgłoszone gołębie zgodnie z wolą organizatorów, mogą zostać zgłoszone do lotu przez osobę trzecią. Ta procedura rozpocznie się ok. tydzień po ostatnim Hot Spocie.

Otwarcie gołębnika kwarantanny.

 1. Między 16 maja a 8 lipca 2016r. gołębie będą odbierane i umieszczane w gołębnikach. Gołębniki będą zamknięte przez okres kwarantanny.
 2. Późniejsze zgłoszenia nie są dozwolone.
 3. Hodowcy z RPA mogą również zgłaszać swoje gołębie już na tym etapie. Będą one wtedy podlegały kwarantannie.
 4. Kwarantanna będzie trwać 30 dni po otrzymaniu ostatniego transportu gołębi. Gołębniki zostaną ponownie otwarte i gołębie niewymagające kwarantanny będą akceptowane do 31 sierpnia 2016.

Uwaga ogólna

 1. Proszę nie wierzyć, że oblatywanie i trenowanie gołębi przed wysłaniem ich to recepta na zwycięstwo w lotu South African Million Dollar Pigeon Race. Ustalono, że trenowane gołębie, mimo lepszej orientacji i pełnego przyswojenia do nowych gołębników pod wpływem stresu próbują wrócić do swego gołębnika wychowania.

Rodowody

 1. Wszystkie oryginalne rodowody zostaną zeskanowane i udostępnione na stronie lotu po wypuszczeniu gołębi na lot finałowy.
 2. Uczestnicy będą mieli możliwość wprowadzenia ogólnych informacji o pochodzeniu, jak również wysłania kopii rodowodu online przez swoje konto uczestnika w trakcie sezonu lotowego.
 3. Wszystkie rodowody otrzymane do piątego Hot Spotu będą zeskanowane i wgrane na stronę lotu przez administrację przed lotem finałowym. Otrzymane po tym terminie będą udostępnione przed pierwszą aukcją regionalną.

Szczepienia

 1. Zaleca się szczepienie gołębi i jeśli Państwo się na to zdecydują, warto zrobić to co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem transportu. Wszystkie gołębie po przyjeździe są szczepione w gołębnikach kwarantanny. Jeśli jest to szczepienie wspomagające, tym lepiej dla gołębia.

Bezpieczeństwo i trening. Gramy ‘fair play’ i bez dopingu.

 1. Państwa gołębie będą miały zapewniony transport do gołębników, gdzie otrzymają swój elektroniczny identyfikator.
 2. Doświadczenia z przeszłości wykazały, że starsze gołębie lepiej znoszą podróż.
 3. Gołębie będą elektronicznie identyfikowane. Potrzebne dane będą wpisane w chronioną komputerową bazę danych.
 4. Obrączki rodowe pokryte są unikalną warstwą plastiku uniemożliwiającą manipulację. Zapewnia to wszystkim gołębiom równe szanse na sukces i sprawia, że żaden gołąb nie jest faworyzowany.
 5. W kwestii środków dopingujących na South African Million Dollar Pigeon Race stosuje się międzynarodowe standardy. Próbki od zwycięzców i innych gołębi mogą zostać pobrane pod specjalistycznym nadzorem w celu zbadania z laboratorium z międzynarodową akredytacją. Jedynie czysty "Niebiesko krwisty" może wygrać South African Million Dollar Pigeon Race!
 6. Przy użyciu elektronicznych systemów pomiaru czasu, numery gołębników są utrzymywane przez swą elektroniczną tożsamość.
 7. Bieżące informacje na temat lotu będą podawane w prasie i w Internecie.
 8. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani czy ich gołębie ukończyły ostatni Hot Spot Car Race.
 9. Trening do lotu rozpocznie się w październiku 2016. Gołębie będą zwiększać dystans do 350 km bezpośrednio przed South African Million Dollar Pigeon Race, który odbędzie się 4 lutego 2017 roku.

Zasady wysyłania gołębi

 1. Podpisano kontrakt z Hellmann Worldwide Logistics (Pty) Limited na usługi transportowe, jednak przesyłki należy adresować na Blue Bar Management (Pty) Ltd. Firma ta ma szerokie doświadczenie w przewozie gołębi i chętnie dostarczy Państwa gołębie do gołębnika w RPA.
 2. Formularz zgłoszeniowy i szczegóły przewozu należy przesłać faksem pod numer +41 22 700 23 49 w dniu załadunku gołębi.
 3. Według wymagań Dyrektoriatu Zdrowia Zwierząt Kontroli Importu i Eksportu w Wydziale Rolnictwa Republiki Południowej Afryki do wysyłanych gołębi należy dołączyć oryginał certyfikatu zdrowia. Używając załączonego certyfikatu zdrowia, pozwolenia na import, lub ich angielskiej wersji (gdy wymaga jej Państwa weterynarz, należy również podać numer pozwolenia na import), można przesłać gołębie do RPA drogą powietrzną.
 4. Proszę o przesłanie faksem oryginalnych dokumentów przewozowych (przed odlotem) do Hellmann Worldwide Logistics na numer +27 86 554 2706, aby zapewnić szybkie oclenie po przybyciu.
 5. Proszę o wypełnienie faktury komercyjnej dla Urzędu Celnego o treści: "Bez Wartości Komercyjnej".
 6. Certyfikat zdrowia, pozwolenie na import, faktura komercyjna i formularz zgłoszeniowy muszą być wysłane wraz z gołębiami do RPA.
 7. Należy ustalić datę przybycia z administracją SAMDPR przed wysyłką.
 8. Uczestnicy z RPA muszą przesłać faksem wypełnione formularze zgłoszeniowe pod numer +41 22 700 23 49 w dniu wysłania gołębi. Przed rozpoczęciem transportu należy poinformować Ertjies Noppe, dzwoniąc pod numer +27 11 928 7002 lub +27 83 630 5247. Jeśli gołębie przesyłane są drogą powietrzną, dokumenty lotu I formularz zgłoszeniowy proszę wcześniej przesłać faksem do Ertjies Noppe pod numer +27 86 554 2706.
 9. Odbiorca przesyłki:
  Blue Bar Management (Pty) Ltd.
  Care of OR Tambo International Airport (Johannesburg)

  Przedstawiciel międzynarodowy:
  Ertjies Noppe
  Telephone: +27 11 928 7002
  Mobile: +27 83 630 5247
  Fax: +27 86 554 2706

Lot Finałowy

 1. Podczas lotu gołębie pokonają dystans o długości zależnej od warunków i sprawdzający ich umiejętność powrotu do gołębnika w dniu wypuszczenia z odległości ok. 500 km. Gołębie zostaną wypuszczone o możliwie najwcześniejszej porze według uznania organizatorów. Lot zostanie zakończony według uznania organizatorów.
 2. W dniu koszowania, wszystkie gołębie uczestniczące w lotu będą publicznie zalogowane i zatwierdzone przez audytorów. Będą miały również opieczętowane skrzydło i zasłoniętą obrączkę.
 3. Elektroniczny system pomiaru czasu zapisuje kolejność przylotu gołębi do gołębników oraz czas ich przylotu z dokładnością do ułamków sekundy.

Medale i trofea

 1. 10 wspaniałych złotych medali zawierających ponad 14 gr. czystego złota zostanie przyznanych zdobywcom 10 pierwszych miejsc, tj. osobom, które aktywowały danego gołębia, w South African Million Dollar Race.
 2. Pierwsza dziesiątka zostanie również nagrodzona trofeami. Jeżeli osoba postronna zdobędzie miejsce w pierwszej dziesiątce, trofeum przypadnie hodowcy, który wyhodował danego gołębia.

Hot Spot Car Races

 1. Każdy gołąb musi być odpowiednio przygotowany, by móc odnieść sukces. Wymaga to pięciu lotów treningowych z większej odległości, żeby przygotować się na finał. (Hot Spot Car Races) Wszystkie zgłoszone gołębie, czyli te, za które została wniesiona opłata aktywacyjna wysokości 1100USD, będą rywalizować w tych lotach.
 2. Gołębie rezerwowe, które nie zostały zgłoszone/opłacone, nie będą mogły wygrać na Hot Spot Car Races żadnej nagrody pieniężnej ani nagrody w klasyfikacji Asa Lotów Car Race.
 3. W lotach treningowych Hot Spot Car Races przyznaje się po 20 nagród, na które składają się: samóchód oraz 19 nagród wysokości 1100 USD każda dla 20 zgłoszonych gołębi, które pierwsze powrócą.
 4. W sytuacji, gdy trzeba będzie opóźnić Hot Spot Car Race i nie będzie możliwości zmiany terminu, nagrody pieniężne przechodzą na następny Hot Spot Car Race.

As Lotów Hot Spot Car Race

 1. Wszystkie gołębie zgłoszone do lotów treningowych Hot Spot Car Races walczą o tytuł Lotnika lotów Hot Spot (Hot Spot Car Race Ace Pigeon).
 2. Tytuł Hot Spot Car Race Ace Pigeon zdobywa gołąb, który uzyska najkrótszy czas połączonych dystansów wszystkich lotów treningowych Hot Spot Car Race.
 3. Gołąb rozpoczyna rywalizację w tej kategorii od momentu, kiedy został aktywowany.
 4. W przypadku remisu, tytuł Hot Spot Car Race Ace Pigeon zdobywa gołąb, który uzyskał najwyższe miejsce w ostatnim locie Hot Spot Car Race. Wygrywa on nagrodę wysokości 5000 USD.

Two Pigeon Challenge - Wyścig dwójek

 1. Minimalne wymagania w tej kategorii to jeden gołąb podstawowy wraz ze zgłoszonym gołębiem rezerwowym z tej samej drużyny. W przypadku, gdy obydwa gołębie rezerwowe zostaną zgłoszone przez wniesienie opłaty wstępnej 1100 USD za każdego gołębia, rywalizować będą dwa najlepsze gołębie z drużyny.
 2. Na każdym z pięciu lotów Hot Spot Car Race oraz w finale drużyna z najwyższą łączną prędkością wygrywa 2000 USD. Zasady udziału gołębi rezerwowych odnoszą się również do tej konkurencji.

Tree Pigeon Challenge - Wyścig trójek

 1. Wszystkie 3 gołębie w drużynie muszą być aktywowane do tej rywalizacji. Tj. gołąb podstawy i dwa zgłoszone gołębie rezerwowe.
 2. Na każdym z pięciu lotów Hot Spot Car Race oraz w finale drużyna z najwyższą łączną prędkością wygrywa 3000 USD.

The Country Challenge - Ryzalizacja krajowa

Wszystkie aktywowane gołębie zgłoszone do South African Million Dollar Pigeon Race mogą zostać zgłoszone do tej rywazalizacji po opłaceniu bezzwrotnej opłaty 120 USD za gołębia do momentu wypuszczenia gołębi na piąty Hot Spot Car Race, po tym terminie zgłoszenia nie będą akceptowane.

Gołębie będą rywalizować w ramach kraju, który reprezentują w South African Million Dollar Pigeon Race. $10 z każdej opłaty zgłoszeniowej pobiera ASI na pokrycie kosztów i administracji, pozostała suma zostanie rozdysponowana następująco:

Hot Spot Car Races 1 - 4 Trzy nagrody przyznawane są z każdego Hot Spot Car Race'u, tj. $125, $75 i $50, dla 3 pierwszych gołębi z każdego kraju, spośród zgłosoznych do rywalizacji Country Challenge.

Piąty Hot Spot Car Race $70 z każdej opłaty zgłoszeniowej zostaje dodane do startwej kwoty $250 do puli rywalizacji. Wszystkie nagrody zostaną wypłacone 3 pierwszym gołębiom w tej rywalizacji wg podziału: 50%, 30%, 20% puli. Strona lotu będzie prezentowała na bieżąco uaktualnianą listę zgłosoznych gołebi oraz wysokość nagród z każdym kraju.

Country Challenge - Lot finałowy

Każdy kraj uczestniczący w rywalizacji Country Challenge otrzyma $200 startowej puli oraz $40 z każdej opłaty zgłoszeniowej zostanie dodane do puli, która na zasadzie "zwycięzca bierze wszystko" zostanie przyznana pierwszemu gołębiowi zgłoszonemu do rywalizacji Country Challenge z danego kraju z lotu finałowego.

Kategoria Knock-Out Pięć rund – jeden zwycięzca – nagroda 25 000 USD

 1. Ta konkurencja obejmuje cztery ostatnie loty Hot Spot Car Race i lot finałowy South African Million Dollar Pigeon Race.
 2. Tylko gołębie zgłoszone i zakoszowane do pierwszego lotu Hot Spot Car Race będą dopuszczone do rywalizacji.
 3. Jeżeli któryś lot Hot Spot Car Race zostanie odwołany, to przy obliczeniu, który gołąb przechodzi do następnej rundy, używa się jednego z lotów treningowych przed lotem South African Million Dollar Pigeon Race.
 4. Gołębie wyeliminowane wciąż biorą udział w innych konkurencjach.
  • Knock Out Runda 1 – Hot Spot Car Race 2 Do następnej rundy przechodzi 65% gołębi, które powrócą z lotu.
  • Knock Out Runda 2 – Hot Spot Car Race 3 55% gołębi z pierwszej rundy, które powrócą z lotu, przechodzi do następnej rundy.
  • Knock Out Runda 3 – Hot Spot Car Race 4 35% gołębi z drugiej rundy które powrócą z lotu kwalifikuje się do następnej rundy.
  • Knock Out Runda 4 – Hot Spot Car Race 5 20% gołębi z trzeciej rundy, które powrócą z lotu, kwalifikuje się do następnej rundy.
  • Knock Out Runda Finałowa – South African Million Dollar Pigeon Race Pierwszy z pozostałych w rywalizacji gołębi wygrywa US$25000.

Grand Average Ace - klasyfikacja lotników

 1. Wszystkie gołębie zgłoszone do lotu South African Million Dollar Pigeon Race walczą o tytuł South African Grand Average Ace Pigeon, jednak jedynie gołębie w pełni opłacone rywalizować będą o nagrody pieniężne.
 2. Tytuł South African Grand Average Ace Pigeon zdobywa gołąb, który uzyska najkrótszy czas zsumowany z wszystkich lotów treningowych powyżej ok. 50 km.
 3. Gołębie, które nie powrócą w czasie konkursowym podczas lotu finałowego nie będą brane pod uwagę w tej konkurencji.
 4. W przypadku remisu po ukończeniu lotu South African Million Dollar Pigeon Race, tytuł South African Grand Average Ace Pigeon zdobywa gołąb, który uzyskał najwyższe miejsce w locie finałowym.
 5. Właściciele gołębi, które uzyskały trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 10000USD, 5000USD i 2500USD.

Najlepsza drużyna

Zaangażowana grupa pracowników: dyrektor lotu, trenerzy, weterynarze i pracownicy gołębników zapewnią gołębiom najlepszą możliwą opiekę podczas treningów i zadbają, by były one w najwyższej formie podczas lotu. Udało im się już ustanowić znaczący rekord w liczbie gołębi, które powróciły tego samego dnia, mimo trudnych warunków. Potwierdza to jakość gołębi oraz opieki, którą otrzymują.

Aukcja

Wszystkie gołębie, które ukończą lot mogą być wystawione na licytację według uznania organizatorów.

 1. Gołębie, które zajęły miejsca w pierwszej 100 mogą zostać wystawione na aukcję w dzień po South African Million Dollar Race.
 2. Dochód z aukcji (jeżeli jego wysokość pomniejszona o koszty licytacji jest znacząca w odniesieniu do kosztów transferu) zostanie równo podzielony między pierwotnego właściciela gołębia (czyli osoby, która zgłosiła go do lotu) i Administrację Lotu.
 3. Gołębie niewystawione na aukcje po finale mogą być licytowane na kolejnych aukcjach lokalnych lub w Internecie na aukcyjnych portalach gołębi. Szczegółowe informacje dotyczące tych aukcji będą umieszczone na naszej stronie internetowej.

Uwagi ogólne

 1. Zasady i warunki lotu South African Million Dollar Pigeon Race podane na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym zawierają cały tekst umowy między stronami. Żadna strona nie jest związana żadną formą przedstawicielstwa, poręczenia, zobowiązania, obietnicy lub podobnych, niewymienionych w powyższej umowie. Wypłata nagród pieniężnych odbywa się wyłącznie według uznania Air Sport Internationale Limited. Gołębie przyjęte do gołębników pozostają pod kontrolą Air Sport Internationale Limited a następnie są z nich usuwane zgodnie z warunkami zgłoszenia i według uznania organizatorów. Żadna zmiana, odstępstwo, odwołanie od niniejszej umowy poprzez inną umowę, aneks, poprawkę lub poprzez usunięcie nie ma mocy prawnej o ile nie ma formy pisemnej i nie jest podpisana przez strony lub w ich imieniu.
 2. Niniejsza umowa i jej interpretacja podlega prawu Republiki Południowej Afryki. Angielska wersja językowa warunków uczestnictwa w formie opublikowanej na stronie internetowej South African Million Dollar Race jest wersją oficjalną.
 
Heron Banks Golf and River Estate Emerald Casino Sudhoff
Medpet Unikon Belgica de Weerd Rõhnfried
Turf Pet Hyper Pigeons On Line Shine Interactive