Voorwaarden voor deelname

 1. Deelnemende duiven dienen te zijn geringd met officieel erkende voetringen van het jaar 2016. Mochten deze niet beschikbaar zijn, neem dan contact op met de organisatie.
 2. Om gelijke kansen te garanderen, mogen twee reserve duiven worden meegestuurd bij elke aanmelding.
 3. Een team bestaat uit drie duiven; ÈÈn geactiveerde (betaalde) duif en twee reserve duiven.
 4. Aanmelding van een team is compleet als het inschrijfgeld van US $1.100,- is voldaan.
 5. Louter geactiveerde duiven komen in aanmerking voor het prijzengeld.
 6. Als duiven eenmaal deel uitmaken van een team, kunnen ze niet meer worden overgeplaatst naar een ander team.

Geen verlies ñ uitgeschakelde teams

 1. Mocht de duif van uw keuze in enig stadium verloren gaan, dan zal uw eerste reserveduif automatisch zijn plek innemen zonder extra kosten.
 2. Als alle duiven van een bepaald team verloren gaan, zonder dat zij enig prijzengeld hebben gewonnen, dan krijgt u eenmalig een gratis deelname (exclusief verzendkosten) voor de eerstvolgende editie van de South African Million Dollar Pigeon Race. Deze regelgeving heeft louter betrekking op volledige teams die als team van 3 duiven zijn aangemeld.
 3. Toezeggingen voor gratis deelname kunnen niet worden gebruikt om reserveduiven te activeren.

Aanmelding en wijze van betaling

 1. Er dienen geen aanmeldingskosten meer te worden betaald, dit zit bij het inschrijfgeld inbegrepen..

Deelname en wijze van betalen

 1. De deelnamekosten bedragen US $1.100,- per ingezette duif en twee reserve duiven ... deze kosten moeten worden voldaan vÛÛr het transport van de duiven.
 2. Vraag uw bank het bedrag elektronisch en rechtstreeks over te maken naar de bankrekening van Air Sport Internationale SA.

Bank specificaties
Tenaamstelling rekening: Air Sport Internationale SA
Bank: UBS SA, Geneva
Rekeningnummer: 240-752568.60D
IBAN Nummer: CH94 0024 0240 7525 6860 D
Swift Code: UBSWCHZH80A

Adres bank: †††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††
P.O. Box 260,
1211 Geneve 2,
Zwitserland.

Fax of Email het bewijs van de overboeking naar uw coˆrdinator en naar de administratie van Air Sport Internationale: +41 22 700 2349 of [email protected].

Reserve duiven ñ uw keuze

 1. Het is uw eigen keuze om wel of geen reserve duiven mee te sturen; dit beÔnvloedt dan echter wel de ‘uitgeschakelde teams’ reglementen.
 2. Mocht een betaalde reserve duif voorafgaand aan de vlucht verloren gaan, dan zal deze worden vervangen door een andere reserve duif - als die nog aanwezig is. Is dat niet het geval, dan krijgt u US $1.000,-, als tegoed voor de volgende race, op uw account bijgeschreven. Beperking hieraan is dat de reserve duif nog geen prijzengeld heeft gewonnen.
 3. Een reserveduif kan te allen tijde worden geactiveerd door US $1.100,- deelnamekosten te voldoen.
 4. Als een aangewezen duif verloren gaat en niet binnen twee weken terugkeert, dan wordt zijn plaats ingenomen door een eerste reserve duif. Mocht de aangewezen duif na verloop van tijd toch terugkeren, dan krijgt het de status van reserve duif. Als een aangewezen duif vlak voor een Hot Spot - Autovlucht verloren gaat, dan neemt de reserve duif de plaats van de verloren duif per direct in.

Niet geactiveerde duiven

 1. Niet geactiveerde duiven kunnen, onder toezicht van de organisatie, voor de vlucht worden geactiveerd door een derde partij. Deze mogelijkheid wordt ÈÈn week na de laatste Hot Spot - Autovlucht geboden.

Quarantaine hokken geopend

 1. Duiven zullen aankomen in het quarantaine hokken tussen 16 mei 2016 en 8 juli 2016. De quarantaine hokken zijn tijdens de quarantaine periode gesloten.
 2. Na afsluiting van bovenstaande zendingen worden er geen verlate zendingen meer tot de hokken toegelaten.
 3. Zuid-Afrikaanse liefhebbers kunnen hun duiven ook in dit stadium insturen, mochten zij dat wensen. Deze duiven zullen dan worden onderworpen aan de quarantaine voorschriften.
 4. Quarantaine eindigt 30 dagen na aankomst van de laatste zending. De hokken worden dan geopend en duiven die niet in quarantaine hoeven, kunnen worden toegelaten tot uiterlijk 31 augustus 2016.

Algemene opmerking ñ belemmer oriÎnteren van de duiven op eigen hok

 1. Geloof niet dat duiven die al zijn uitgewend op uw eigen hok, een voorsprong hebben om de South African Million Dollar Pigeon Race te winnen. Ervaring heeft geleerd dat getrainde duiven, zelfs als ze volledig geacclimatiseerd en gewend zijn op de hokken, in stress situaties toch de weg naar het oorspronkelijke hok proberen terug te vinden.

Pedigrees

 1. Alle originele pedigrees zullen worden ingescand en worden online geplaatst nadat de duiven zijn gelost voor de eindvlucht van de South African Million Dollar Pigeon Race.
 2. Deelnemers hebben de mogelijkheid om via hun persoonlijke account het ras en de ouders c.q.- grootouders toe te voegen.
 3. Pedigrees die voor de laatste Hot Spot Car Race in het bezit zijn van de administratie in Zuid Afrika zullen worden in gescand zodat de informatie met de eindvlucht beschikbaar is. De informatie van te laat ingestuurde pedigrees wordt geplaatst op moment dat de regionale veilingen van start gaan.

 Inentingen

 1. Als u verkiest om ingeÎnte duiven in te sturen - wat we ten zeerste aanbevelen - dan raden we aan tenminste 10 dagen voor transport of begin van de quarantaine te vaccineren. Alle duiven worden ook ingeÎnt op het moment dat ze in de quarantaine hokken worden geplaatst. Mocht dit dan als een ‘extra boost’ fungeren, dan is dat des te beter voor de duif.

Veiligheid en training ñ Geen ‘Vuil’ Spel ñ Geen ‘Doping’

 1. De organisatie regelt het vervoer van uw duiven naar de hokken waar alle duiven hun eigen elektronische ring krijgen.
 2. Ervaring heeft geleerd dat wat oudere duiven de reis beter verteren dan hele jonge duiven.
 3. Elke duif wordt elektronisch geringd. Alle relevante gegevens worden in een beveiligde computer database geladen.
 4. Doordat de identificatiering wordt bedekte met uniek waterdicht plastic laagje, verzekeren we dat geen enkele duif voordeel heeft ten opzichte van een ander en dat alle duiven daardoor een gelijke kans op succes hebben.
 5. Internationale regelgeving met betrekking tot misbruik van medicijnen wordt ook nageleefd in de South African Million Dollar Pigeon Race. Monsters van winnende - maar ook andere - duiven, kunnen worden verzameld onder professionele supervisie en aangeboden voor onderzoek in een internationaal erkend laboratorium. Slechts ‘zuiver bloed’ kan de South African Million Dollar Pigeon Race winnen!
 6. Door gebruik te maken van een elektronisch constateersysteem, wordt de hokbezetting in tact gehouden via de elektronische identiteit.
 7. Nadere informatie over alle aspecten van de race worden gepubliceerd via de Internationale pers en het Internet.
 8. Alle deelnemers worden geÔnformeerd of hun duiven de laatste Hot Spot - Autovlucht goed hebben doorstaan.
 9. Trainingsvluchten beginnen in oktober 2016 en de afstand van deze vluchten groeit tot plusminus 350 km, voorafgaande aan de South African Million Dollar Pigeon Race op 4 februari 2017.

Instructies voor transport

 1. De dienstverlening van Hellmann Worldwide Logistics (Pty) Limited wordt ingeschakeld voor de invoer van de duiven, maar de duiven dienen te worden geadresseerd aan Blue Bar Management (Pty) Ltd. Dit bedrijf heeft vergaande ervaring in transport van duiven en staat tot uw beschikking om uw duiven naar Zuid-Afrika te vervoeren en vervolgens naar het nieuwe onderkomen.
 2. Het deelnameformulier en de vervoersdetails dienen te worden gefaxt naar +41 22 700 23 49 op de dag van transport van uw duiven.
 3. Het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Dierengezondheidszorg, departement Import-Export Controle, schrijft voor dat een origineel gezondheidscertificaat uw duiven moet vergezellen. Door het gezondheidcertificaat / importvergunning mee te sturen - of indien gewenst door uw lokale dierenarts de Engelse versie van de vergunning mee te sturen die het nummer van de importvergunning moet bevatten - bent u vrij duiven naar Zuid-Afrika te verzenden.
 4. Fax de officiÎle documenten voor het luchttransport (voordat de zending vertrekt) naar Hellmann Worldwide Logistics +27 86 554 2706 om een vlotte afhandeling na aankomst te verzekeren.
 5. Lever een commerciÎle factuur bij voor de douane waarop duidelijk staat aangegeven ‘geen commerciÎle waarde’.
 6. Het gezondheidscertificaat / importvergunning, de commerciÎle factuur, transportverklaring en het inschrijfformulier moeten samen met uw duiven naar Zuid-Afrika worden verstuurd.
 7. Zorg ervoor dat de zending niet op vrijdag, zaterdag en zondag arriveert, de douane is gesloten en duiven kunnen niet worden opgehaald.
 8. Zuid-Afrikaanse deelnemers dienen hun volledig ingevulde formulier te faxen naar +41 22 700 23 49 op de dag dat de duiven worden verzonden. Ertjies Noppe dient ook voorafgaand aan de verzending te worden geÔnformeerd op nummer +27 11 928 7002 of +27 83 630 5247. Als de duiven via luchtvervoer worden aangeleverd, dan dient u een kopie van de vluchtdetails en het deelnameformulier op voorhand te faxen aan Ertjies Noppe: +27 86 554 2706.
 9. Ontvanger

Blue Bar Management (Pty) Ltd.
Care of OR Tambo International Airport (Johannesburg)
Internationaal Contactpersoon:
Ertjies Noppe††††††††††††††††† Tel. +27 11 928 7002
Mobiel +27 83 630 5247††††††††††† Fax +27 86 554 2706

De Eindvlucht

 1. De afstand van de eindvlucht zal - afhankelijk van de omstandigheden - dusdanig zijn dat een eerlijke vlucht voor de duiven zal ontstaan, met dien verstande dat ze op de dag van lossing terug kunnen keren op de hokken. Deze afstand van de eindvlucht zal rond de 500 Km bedragen. De duiven zullen niet eerder worden losgelaten dan dat de organisatie dat verantwoord acht. De vlucht zal worden geÎindigd wanneer de organisatie dat verantwoord acht.
 2. Op de dag van inkorven, zullen alle duiven publiek elektronisch worden ingezet, wordt hun deelname geverifieerd door de organisatie, wordt een vleugel voorzien van een stempel en wordt de voetring afgeschermd.
 3. Het elektronisch constateersysteem plaatst de duiven in volgorde van thuiskomst en vliegtijden, afgerond op duizendsten van seconden.

Medailles en oorkondes

 1. Tien schitterende gouden hangers met ongeveer 1/2ons fijn goud worden uitgereikt aan de top 10 prijs winnaars, dat is de persoon die het inleg geld betaald heeft, in de South African Million Dollar Pigeon Race.
 2. De eerste 10 prijswinnaars zullen worden gehuldigd en ontvangen een oorkonde. Indien een derde partij deze duif heeft betaald dan is de oorkonde/trofee bestemd voor de kweker van de duif.

Hot Spot Car races - Autovluchten

 1. Succes op de eindvlucht vraagt een goede voorbereiding voor alle duiven. Deze voorbereiding is inclusief vijf langere trainingsvluchten ter voorbereiding van de eindvlucht. Alle geactiveerde duiven dingen mee om de prijzenport op deze vluchten; duiven dus waarvoor het inschrijfgeld van US $1.100,- is voldaan.
 2. Reserve duiven die niet zijn geactiveerd, komen niet in aanmerking voor de prijzenpot op de Hot Spot ñ Autovluchten en worden ook niet opgenomen in de eindstand van de Hot Spot - Autovlucht.
 3. Op de Hot Spot - Autovluchten worden 20 prijzen vervlogen voor de eerste twintig geactiveerde duiven die binnenkomen in de vorm van 1 auto en 19 geldprijzen van US $1.100,-.
 4. In het geval een Hot Spot - Autovlucht moet worden uitgesteld en niet op een ander moment kan worden gehouden, dan zal het prijzengeld worden overgeheveld naar de eerstvolgende Hot Spot - Autovlucht.

Hot Spot Car Race ñ Autovluchten Asduif

 1. Alle geactiveerde duiven die deelnemen aan de Hot Spot - Autovluchten strijden om de titel Asduif Hot Spot - Autovluchten!
 2. De Asduif van de Hot Spot - Autovluchten is de geactiveerde duif die de totale afstand van alle Hot Spot - Autovluchten in de minste tijd heeft afgelegd.
 3. De duiven zullen deelnemen vanaf het moment dat ze geactiveerd zijn.
 4. Mocht er een gelijke stand optreden in de Asduif Hot Spot - Autovluchten stand, dan gaat de hoofdprijs van US $5.000,- naar de duif die op de laatste Hot Spot - Autovlucht de beste klassering had.

Two Pigeon Challenge

 1. De minimale vereisten voor deze competitie zijn een geactiveerde duif en een geactiveerde reserveduif die samen een team vormen. In het geval dat voor beide reserveduiven van een team het deelnamegeld van US $1.100,- is voldaan, bepaalt de combinatie van de twee snelste vluchttijden de score in deze competitie.
 2. Voor de hoogste gezamenlijke snelheid binnen een deelnemend team op elk van de vijf Hot Spot - Autovluchten, is een geldprijs van US $2.000,- gereserveerd. De regelgeving betreffende reserve duiven heeft betrekking op de Two Pigeon Challenge.

Three Pigeon Challenge

 1. De minimale vereisten voor deze competitie zijn dat alle 3 duiven die samen een team vormen geactiveerd zijn en waarbij dus ook van beide reserveduiven het deelnamegeld van US $1.100,- is voldaan.
 2. Voor de hoogste gezamenlijke snelheid binnen een deelnemend team op elk van de vijf Hot Spot - Autovluchten, is een geldprijs van US $3.000,- gereserveerd.

De Country Challenge †

Alle geactiveerde duiven kunnen in deze extra competitie deelnemen door betaling van US $120,-. Deelname is mogelijk tot de 5e Hot Spot Car Race en latere inschrijvingen worden niet meer geaccepteerd. De duiven nemen deel onder de vlag van hun eigen land. Van het inleggeld gaat US $10 naar Air Sport International om de kosten te betalen van de afwikkeling en de daarbij horende kosten van deze prijsgelden.

Prijsgeld in Hot Spot Car Races 1 t/m 4

Op elke vlucht zijn er prijzen van US $125,-, US $75,- US $50,- te verdienen voor de eerste 3 geactiveerde duiven per land op elke Hot Spot Car Race.

In Hot Spot Car Race 5

US $70,- van elke inleg wordt toegevoegd aan basisbedrag van US $250,-. De prijsgelden worden onder de eerste 3 geactiveerde duiven per land uitbetaald in de verhouding van 50%, 30% en 20%. De website zal continue het te winnen bedrag per land laten zien als ook de lijst met gezette duiven voor deze competitie.

Country Challenge Eindrace

Elk afzonderlijk deelnemend land krijgt een basisbedrag van US $200 en hier wordt US $40,- inleg per deelnemende duif aan toegevoegd. De gehele prijs zal worden gewonnen door de 1e duif van het deelnemende land dat voor deze competitie is gezet.

Knock-Out Competitie

Vijf Ronden ñ …Èn winnaar ñ US $25.000,-!

 1. Deze competitie wordt gehouden over de laatste vier Hot Spot Car Races - Autovluchten en de South African Million Dollar Pigeon Race.
 2. Alleen duiven die zijn geactiveerd voorafgaande aan de eerste Hot Spot Car Race, strijden mee in deze competitie.
 3. Mocht er een Hot Spot Car Race worden afgelast, dan wijst de organisatie een trainingsvlucht voorafgaand aan de South African Million Dollar Pigeon Race aan op basis waarvan de punten voor de volgende ronde worden berekend.
 4. Duiven die een ronde niet hebben overleefd, zijn nog gewoon in de strijd voor elke andere competitie.
 • Knock Out Ronde 1 ñ Hot Spot Car Race 2
  65% van alle geactiveerde duiven die zijn teruggekeerd, gaan door naar de volgende ronde.
 • Knock Out Ronde 2 ñ Hot Spot Car Race 3
  55% van alle overgebleven duiven die terugkeren van deze Hot Spot Car Race, gaan door naar de volgende ronde.
 • Knock Out Ronde 3 ñ Hot Spot Car Race 4
  35% van alle overgebleven duiven die terugkeren van deze Hot Spot Car Race, gaan door naar de volgende ronde.
 • Knock Out Ronde 4 ñ Hot Spot Car Race 5
  20% van alle overgebleven duiven die terugkeren van deze Hot Spot Car Race, gaan door naar de Knock Out Finale.
 • Knock Out Finale ñ South African Million Dollar Pigeon Race
  De eerst geklokte overgebleven Knock Out duif wint US $25000,-.

South African Grand Average asduif

 1. Alle duiven die worden ingezet voor de South African Million Dollar Pigeon Race dingen mee om de titel South African Grand Average asduif, terwijl alleen geactiveerde (dus betaalde) duiven in aanmerking komen voor het prijzengeld.
 2. De South African Grand Average asduif is de duif die de totale afstand van alle trainingsvluchten boven de 50 km en de South African Million Dollar Pigeon Race in het kortste tijdsbestek aflegt.
 3. Duiven die niet binnen de vluchttijd zijn teruggekeerd van de finale, worden niet opgenomen in deze competitie.
 4. In het geval van een gelijke stand over alle betreffende vluchten, wordt de duif met de beste klassering in de finale gekroond tot South African Grand Average asduif.
 5. Geldprijzen van respectievelijk US $10.000,-, US $5.000,- en US $2.500,- zullen worden betaald aan de top 3 asduiven.

Het Team ñ ‘de allerbeste’

Een zeer toegewijd team bestaande uit de trainers, verzorgers, de dierenarts en hokassistenten, verzekeren dat alle duiven de best mogelijke begeleiding krijgen tijdens de trainingen, zodat ze in optimale conditie aan de start van de finale verschijnen. Ze hebben een voortreffelijke staat van dienst met de duiven, ondanks de zeer zware omstandigheden; een goed bewijs van de kwaliteit van zowel de duiven die worden ingezonden als de verzorging die ze krijgen.

De veiling

 1. Alle duiven die de finale vlucht met goed gevolg afwerken, mogen worden geveild naar inzicht van de organisatie.
 2. Duiven die zich in de top 100 van de officiÎle uitslag klasseren, zullen de dag na de South African Million Dollar Race publiekelijk verkocht worden.
 3. Opbrengst van de veiling, er vanuit gaande dat deze aanzienlijk is in relatie tot de transport kosten en de veiling kosten, zal gelijkmatig worden verdeeld over de originele eigenaar - of degene die de duif heeft ingeschreven - en de organisatie van de vlucht.
 4. Duiven die niet geveild worden in de dag na de South African Million Dollar Race kunnen worden geveild tijdens daarop volgende veilingen die regionaal worden georganiseerd of online via een duivenveiling site. Een schema van deze veilingen zal worden gepubliceerd op de website van de South African Million Dollar Pigeon Race.

Algemeen

 1. De termijnen en voorwaarden van de South African Million Dollar Pigeon Race die worden verstrekt bij de officiÎle aanmeldings-/deelnameformulieren, zijn volledig in overeenstemming tussen de partijen en geen enkele partij kan aanspraak maken op enig bezwaar, garantie, toezegging, belofte of iets dergelijks die niet hierin zijn opgenomen. Betaling van prijzengeld ligt alleen in handen van Air Sport Internationale SA. Duiven die in de hokken worden opgenomen, staan onder blijvende controle van Air Sport Internationale SA en worden behandeld volgens de voorwaarden voor deelname en naar inzicht van de organisatie. Geen wijziging, verandering of afzegging volgens afspraak, toevoeging of mutatie van deze overeenkomst zal van kracht worden of van invloed zijn, tenzij schriftelijk bevestigd en ondertekend door (de afgevaardigde van) beide partijen.
 2. Deze overeenkomst en de interpretatie ervan zal worden onderworpen aan de wetgeving van Zuid-Afrika. Daarnaast geldt de Engelse vertaling van deze brochure als de officiÎle versie.
 
Heron Banks Golf and River Estate Emerald Casino Sudhoff
Medpet Unikon Belgica de Weerd Rõhnfried
Turf Pet Hyper Pigeons On Line Shine Interactive